Suceava Curata logo
Suceava Curata header
Suceava Curata header
Logo Suceava Curata dark green
logo Diasil Ritmic
truck suceava curata

Deșeuri din construcții și amenajări

Deșeurile din construcții și amenajări constau în deșeuri solide rezultate în urma activităților specifice și care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale. Deșeurile din construcții și amenajări vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării, în locurile stabilite împreună cu Asociațiile de proprietari (consultați panourile de afișare de la intrarea în bloc sau site – ul www.SuceavaCurata.ro). Dacă acest lucru nu este realizabil, deșeurile vor fi aduse de deținător direct la mijlocul de transport în locurile și orele stabilite, astfel încât circulația rutieră să nu fie perturbată. Dacă nu am ajuns la un consens cu asociațiile de locatari privind aceste puncte de colectare a deșeurilor din construcții și amenajări, depuneți aceste deșeuri, puse în saci sau alte recipiente, lângă punctele actuale de colectare, dar lângă eurocontainere. Nu le introduceți în eurocontainere. Deșeurile din construcții și amenajări sunt colectate periodic, în conformitate cu programul anexat.