Inapoi

Preluarea punctelor actuale de colectare

Au fost preluate punctele actuale de colectare, au fost curățate, igienizate și vopsite.